Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 7

 
Op de Groen bestaat groep 7 uit 26 kinderen. Van deze 26 kinderen is ieder kind op zijn eigen manier getalenteerd en kan ieder zich verder ontwikkelen in deze groep. Samen met de twee juffen, juf Dijk en juf Nederstigt, zorgen we voor een veilig en positief klimaat. Met plezier naar school komen en jezelf mogen zijn, staan voorop in deze groep.
Aan het begin van de week krijgen de leerlingen een weektaak. Het stukje leren leren (plannen en organiseren) wordt hiermee gestimuleerd. Tijdens deze werkmomenten hebben de kinderen de mogelijkheid om in stilte te werken of samen te werken met klasgenoten (leren leven).
In de ochtend gaan we aan de slag met rekenen. Op de iPad kunnen de kinderen op verschillende niveaus de leerdoelen uit de instructie inoefenen en leren toepassen. Spelling en taal maken we in het werkboek. Hierbij is er ook ruimte voor instructie die aansluit bij het niveau van iedere leerling. 
Tijdens de kleine pauze speelt groep 7 op het plein of in het parkje gelegen in Emmermeer. Het energieniveau wordt opgeladen met voetballen, de Kubb game of met kletsen. De zaakvakken Engels, begrijpend lezen, gym en muziek staan vaak in de middag op het programma. Het creatief denken en het omgaan met problemen komen hierin ook naar voren (leren denken). 
Hiernaast is er ruimte om te werken aan het persoonlijke leerdoel. Dit leerdoel geeft de kinderen ruimte zichzelf verder te ontwikkelen in bv. vreemde talen, techniek of  programmeren. Op de vrijdagmiddag wordt crea, groepsdoorbrekend, aangeboden.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen zich, gedurende enkele weken, verdiepen in drama, techniek, tekenen en andere creatieve activiteiten.
Het blijkt wel dat in groep 7 hard wordt gewerkt. Kom gerust een keertje kijken met de kijkochtenden in onze leuke klas met 26 toppers.