Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Commissies

Ouderbetrokkenheid: goed voor het kind en de school

Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor zowel het kind als de school. Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij onze school. Ze hebben medezeggenschap in de vorm van een medezeggenschapsraad, kunnen de school helpen in de activiteitencommissie of helpen bij activiteiten en onderwijsondersteunende zaken, zoals het uitlenen van boekjes in groep 1 en 2, helpen bij lezen, het verzorgen van feesten en het helpen bij bijvoorbeeld projecten en knutselactiviteiten.

Aan het begin van het schooljaar nodigen we ouders uit voor een informatieavond in de groep. Op drie geplande momenten nodigen we ouders uit voor het 10-minuten-oudergesprek: in november, februari en juli bespreken we de doorgemaakte ontwikkeling, bijv. aan de hand van toetsresultaten. 
Op de kijkavonden laten de kinderen hun werk zien dat ze binnen een project hebben gedaan. Tijdens de jaarlijkse kijkmiddag laten ze hun lokaal en schoolwerk  zien. Op dezelfde kijkmiddag is er voor ouders de mogelijkheid om mee te draaien in de groep van hun kind.

In de periodieke nieuwsbrief staat actuele informatie. De meeste actuele informatie per groep en uit de directiekamer wordt gedeeld via de oudercommunicatie-app Parro. 

Activiteitencommissie

Onze activiteitencommissie bestaat uit ouders van leerlingen. De belangrijkste taak van deze geleding is het team te ondersteunen en hulp te verlenen bij allerlei activiteiten en werkzaamheden.
Tijdens de vergadering van de activiteitencommissie, waarin ook een teamlid actief meedenkt, worden tal van activiteiten voorbereid en zaken over de school besproken. Mocht u eens leuke ideeën hebben of als u andere dingen heeft die voor onze school van belang kunnen zijn, dan kunt u altijd terecht bij een van de ouders van de activiteitencommissie.