Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Commissies

Ouderbetrokkenheid: goed voor het kind en de school

Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij de school. Ze hebben medezeggenschap in de vorm van een medezeggenschapsraad, kunnen de school helpen in de activiteitencommissie of helpen bij activiteiten of onderwijsondersteunende zaken, zoals het uitlenen van boekjes in groep 1 en 2, helpen bij lezen, het verzorgen van feesten, helpen bij knutselactiviteiten en zwemmen. Aan het begin van het schooljaar nodigen we ouders uit voor een informatie-uur in de groep. Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor zowel het kind als de school. In de twee wekelijkse nieuwsbrief staan actuele zaken en activiteiten.

We nodigen ouders regelmatig uit om het werk van hun kinderen te bekijken. Op de kijkavonden laten de kinderen hun werk zien dat ze binnen een project hebben gedaan. Tijdens kijkochtenden laten ze hun schoolwerk zien. Daarnaast is er voor ouders de mogelijkheid om een deel van de ochtend mee te draaien in de groep van hun kind.

Activiteitencommissie

Onze activiteitencommissie bestaat uit ouders van leerlingen. De belangrijkste taak van deze geleding is het team te ondersteunen en hulp te verlenen bij allerlei activiteiten en werkzaamheden.

Tijdens de vergadering van de activiteitencommissie, waarin ook een teamlid actief meedenkt, worden tal van activiteiten voorbereid en zaken over de school besproken. Mocht u eens leuke ideeën hebben of als u andere dingen heeft die voor onze school van belang kunnen zijn, dan kunt u altijd terecht bij een van de ouders van de activiteitencommissie.