Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Privacy

Zorgvuldig en volgens de regels

We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze leerlingen. We hebben ze nodig voor de begeleiding of de organisatie van het onderwijs. De afspraken hierover staan in ons privacyreglement. Het bestaat sinds 2016. Beleid is in ontwikkeling en zal steeds aan wijzigingen onderhevig zijn als dit bijvoorbeeld vanuit de wetgeving van ons wordt gevraagd.

Persoonsgegevens verplicht en vrijwillig

De meeste gegevens over leerlingen ontvangen we van ouders, bijvoorbeeld bij inschrijving. Het gaat dan om voor de hand liggende gegevens als naam, adres en geboortedatum, aangevuld met specifieke gegevens. Leerkrachten en ondersteunend personeel vullen dit aan met cijfers en vordering. Ook registreren we bijzondere omstandigheden of beschrijven we de specifieke zorg.

Beveiligd administratiesysteem

De relevante informatie over leerlingen zetten we in ons digitale administratiesysteem Parnassys. Het is een beveiligd programma. Alleen medewerkers van de school hebben toegang tot deze gegevens.

Recht van inzage voor ouders

Ouders hebben het recht op inzage in de gegevens van en over hun kind(eren). Als de gegevens niet juist zijn, moet de school de informatie corrigeren. Gegevens die niet meer relevant zijn voor het onderwijs moeten worden verwijderd, als ouders daarom vragen.
Ouders kunnen met hun vragen over privacy en het uitoefenen van hun rechten terecht bij de schooldirecteur of de leerkracht van hun kind.
Lees ook onze Privacyverklaring.

Privacyverklaring 2020
Mediaprotocol Leerlingen