Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwaliteit

Oog voor kwaliteit

Ons doel is om onderwijs van goede kwaliteit te bieden. Voor ons betekent dit dat kinderen zich doorgaand ontwikkelen en dat dit zichtbaar is in het individuele leerrendement. We zijn een ontwikkelingsgerichte school, waarbij we natuurlijk ook oog hebben voor de prestatie; de score die een groep behaalt. Om vervolgens vanuit die groepsscores te kijken wat deze voor ons onderwijs en onze manier van lesgeven betekenen.  We hanteren een systeem van kwaliteitszorg waarbij wij ons onder andere de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken bij ouders, leerkrachten en kinderen gebruiken.  In een cyclisch systeem werken wij hier voortdurend aan. Zie voor het meest recente Oudertevredenheidsonderzoek ook Documenten.

Bekijk ons

Inspectierapport

Schoolplan
Protocollen