Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

Op onze school vinden we het belangrijk dat iedereen vanuit een open en sociale grondhouding met elkaar omgaat en naar de wereld kijkt. Daarbij vormt de Christelijke identiteit de basis voor onze normen en waarden, waarbij we respect hebben voor andere geloven en overtuigingen. We vinden het belangrijk dat kinderen respectvol met elkaar omgaan, aandacht en zorg hebben voor hun omgeving, behulpzaam en attent zijn en respecteren dat we verschillend en uniek zijn. Wij werken op basis van vertrouwen - in onszelf en in de ander - en hebben plezier in wat we doen.   

  • Onze kinderen leren onbevangen (zonder angst, frustraties en verveling) en zijn actief betrokken bij het  leren van vaardigheden, die ze nu en in de toekomstige wereld nodig hebben.
  • Als team zijn wij een eenheid in verscheidenheid. We zijn open, betrokken en hebben respect voor kinderen, ouders en elkaar.
  • In ons pedagogisch klimaat voelt iedereen zich veilig, gezien en gerespecteerd. Wees welkom!
  • We zijn een school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich betrokken voelen. We begeleiden ieder kind met behulp van moderne middelen, zodat ze zich voortdurend kunnen ontwikkelen.

Samen bouwen aan de basis voor later

Samen 

Op de Groen van Prinstererschool gaan we voor kinderen en ouders die meedenken, meewerken en meedoen. Door een saamhorigheidsgevoel te creëren, zorgen we voor binding en een veilige plek voor iedereen; een stevige basis om op te bouwen.

Bouwen 

Elk kind is uniek, doordat er verschillen zijn in aanleg en talenten. De één heeft aanleg voor rekenen; de ander voor taal en weer een ander voor creatieve vorming. Met elk kind werken en bouwen we aan een basis van vertrouwen. Vertrouwen is de basis om elk kind te kunnen helpen zijn of haar aanleg te ontplooien.

De basis voor later 

Kinderen zijn spontaan, jeugdig, speels eerlijk en soms naïef. Op onze school mogen ze onbevangen (zonder angst, frustratie en verveling) werken aan vaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig hebben.

Plezier in leren, doet leren!

We zijn ervan overtuigd dat kinderen beter leren en presteren in een goede sfeer, want plezier in leren, doet leren.

Kijk voor meer informatie over ons onderwijs in onze schoolgids.