Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schooltijden

Continurooster

We hebben een continurooster. Alle kinderen lunchen op school. Voor of na de pauze is er een speelkwartier. Door de korte lunchpauze zijn de kinderen ’s middags vroeg vrij.

Groep 1/2
 Maandag  8.30 – 14.30 uur
   Dinsdag  8.30 – 14.30 uur
   Woensdag  8.30 – 12.15 uur
   Donderdag  8.30 – 14.30 uur
   Vrijdag  Geen school
Groep 3 en 4
 Maandag  8.30 – 14.30 uur
   Dinsdag  8.30 – 14.30 uur
   Woensdag  8.30 – 12.15 uur
   Donderdag  8.30 – 14.30 uur
   Vrijdag  8.30 – 12.00 uur
Groep 5 t/m 8
 Maandag  8.30 – 14.30 uur
   Dinsdag  8.30 – 14.30 uur
   Woensdag  8.30 – 12.15 uur
   Donderdag  8.30 – 14.30 uur
   Vrijdag  8.30 – 14.30 uur

Onderwijstijd goed benutten

De eerste bel gaat 5 minuten voor het begin van de les, de tweede bel gaat om 8.30 uur. We tijd hier tussen noemen dit de inlooptijd. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan dan zelfstandig naar binnen. Ouders kunnen dan eventueel nog kort iets melden aan de groepsleerkracht. De kinderen uit groep 1 en 2 mogen vanaf 8.20 uur gebracht worden. De groepsleerkrachten zijn dan aanwezig om de kinderen welkom te heten.