Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod

Actueel en breed onderwijsaanbod

Naast de reguliere vakken leren de kinderen samenwerken, gedrag, sociale vaardigheden en zelfstandigheid op een manier die past bij hun leeftijd. We werken met methodes en houden vanzelfsprekend rekening met de actualiteit.

Samen spelen en leren in de kleutergroepen

In de kleutergroepen richten we ons vooral op het samen spelen en leren. We maken kinderen spelenderwijs gevoelig voor letters, woorden en getalbegrip. Samen verhalen lezen, praten over letters en woorden, bevordert de taalgevoeligheid en vergroot de woordenschat.

Vanaf groep 3 werken aan de basisvaardigheden

In de groepen 3 en 4 staat het leren van de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven centraal. Als de basis in groep 3 en 4 goed wordt gelegd, hebben de kinderen daar veel baat bij in de andere leerjaren. We maken in de groepen 3 t/m 8 gebruik van methodes als; Veilig leren lezen, Timboektoe, Staal voor spelling en taal, Pluspunt voor rekenen en Blink voor de wereld oriënterende vakken. Onze grootste uitdaging is om kinderen te motiveren om zelf te leren.

Leren van vaardigheden voor de 21ste eeuw

Technologie heeft de manier waarop we werken en leven enorm veranderd. Er ontstaan nieuwe banen en daarbij horen ook nieuwe vaardigheden; de zogenoemde 21st century skills (vaardigheden voor de 21ste eeuw).
We spelen in op deze ontwikkelingen en bereiden de kinderen voor op die toekomst. Vanaf groep 3 hebben leerlingen de beschikking over een eigen iPad. Ook hiermee kunnen ze hun talenten en vaardigheden voor hun toekomst optimaal te ontwikkelen. We zien dat de kinderen gemotiveerd zijn, doordat ze leren op hun eigen manier en zelf hun werktempo bepalen. Door digitaal te werken kunnen de leerkrachten de leerlingen nog beter volgen en hulp bieden.

Actief meedoen met sport en buitenschoolse activiteiten

We doen mee met een aantal buiten school georganiseerde sportactiviteiten, zoals voetbal, handbal, korfbal en volleybal. Daarnaast worden er sportactiviteiten georganiseerd door de Brede Schoolorganisatie.

Kunst en cultuur, goed voor de algemene ontwikkeling

Kunst en cultuur is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Daarom kiezen we ieder schooljaar voor alle groepen een voorstelling of project. Wij maken daarbij gebruik van het aanbod van onze gemeente en streven ernaar dat kinderen met alle disciplines van kunst in aanraking komen.

Training om de weerbaarheid te vergroten

In groep 7 krijgen leerlingen een weerbaarheidstraining. Het vergroot hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. De kinderen leren voor zichzelf opkomen, een mening geven en daarnaar te handelen en bij dit alles in contact te blijven met de ander.

Goed gedrag leren we samen!

We werken samen met Yorneo aan Positive Behavior Support: Positief opgroeien op school en in de wijk Emmermeer. Door op een positieve manier te reageren op wat goed gaat en dit te belonen, werken we gericht aan een veilig, voorspelbaar en positief leer- en leefklimaat.
In elke wekelijkse PBS-les staat een gedragsverwachting centraal. We werken vanuit drie basiswaarden met daarbij geldende gedragsverwachtingen.

Onze basiswaarden

Respect

 • Ik laat anderen in hun waarde.
 • Ik respecteer een ander.
 • Ik luister naar volwassenen.
 • Ik praat netjes tegen anderen.   

Veiligheid

 • Ik houd handen en voeten bij mezelf.
 • Ik weet dat iedere leerkracht er voor mij is.
 • Ik mag mezelf zijn.   

Zelfstandigheid

 • Ik spreek uit wat ik vervelend vind tegen degene die er bij betrokken is.
 • Ik houd me aan de regels.

  We hanteren een duidelijke consequentie-procedure bij herhalend negatief gedrag. Waar nodig en/of gewenst hanteren we het protocol tegen pesten. Deze staat beschreven in onze schoolgids.