Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Op onze school wordt gebruik gemaakt van camera-toezicht. Dit heeft vooral als doel ongewenste personen van ons schoolplein te weren en crimineel gedrag te voorkomen.
In ons reglement (dat u kunt vinden onder documenten) wordt toegelicht op welke manier wij met dit systeem om zullen gaan.