Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Software-overzicht

Wij gebruiken voor diverse vakken, naast boeken, ook software. 
Voor onderwijsdoeleinden is er een landelijk internetportaal gebouwd (Basispoort), en via dat portaal is veel software beschikbaar. Als er persoonsgegevens worden uitgewisseld vanuit Basispoort, dan gebeurt dat in toenemende mate anoniem.
Verder is er er met elke uitgever een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin nadere privacy-afspraken zijn gemaakt. Voor Microsoft en Google zijn er documenten beschikbaar met daarin de afspraken rondom privacy. Ook zijn er tools in gebruik, waarvoor we geen persoonsgegevens uitwisselen. We noemen ze hier toch. Ons principe is: er worden geen leerlingengegevens uitgewisseld.

 

Software / websites voor gebruik in de les

 

 Schoolvak  Software
 Taal/Spelling Staal 
 Lezen  Lijn 3
   Nieuwsbegrip
 Rekenen Pluspunt 4
Wereldoriëntatie  Blink Aardrijkskunde / TopoMaster
   Blink Geschiedenis
   Blink Natuur & Wetenschap/ Techniek
Godsdienst Trefwoord
 Engels  Groove.me
Programmeren Scratch Jr
  Beebot
  Dash and Dot
  Osmo Coding
  Marbotic