Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Leerlingen op de Groen van Prinsterer leren ook over- en met ICT.
We denken dan niet alleen aan computergebruik, want dat is al redelijk gewoon geworden. We denken ook aan ontwikkelingen op het gebied van robotica, programmeren, moderne mediatechnieken etc. 
Ook leren onze leerlingen werken met programma's voor het maken van documenten, presentaties en dergelijke.

In alle groepen zijn iPads aanwezig. Deze apparaten zijn voor de leerlingen makkelijk in gebruik. De apparaten worden bij diverse lessen gebruikt, zoals taal, lezen en de zaakvakken. Vanaf groep 3 krijgt iedere leerling een eigen Ipad op school. Deze worden beheerd in Jamf School.  De ICT'ers op school kunnen de Ipads zo eenvoudig beheren en inrichten voor de verschillende groepen.  
 
De komende jaren zal meer aandacht worden gegeven aan bijvoorbeeld het werken met robots en het aansturen daarvan met behulp van programmeertaken. In de onderbouw zijn we onder andere gestart met het werken met de BeeBot. Waardoor de jonge kinderen spelenderwijs al de basis leren van het programmeren. Hier wordt in de middenbouw op verder geborduurd door middel van Scratch Jr. en StopMotion.